STARTUP FACTORY 2023

A Pályázat

A Védelmi Innovációs Kutatóintézet Nonprofit Zrt. a STARTUP FACTORY 2023 című pályázati felhívás (továbbiakban: Felhívás) keretében címzetti felhívást hirdet innovatív technológiákra alapuló korai fázisú startup cégek széleskörű szakmai, üzleti tudásátadással történő fejlesztése, a startupok új technológiákra alapuló termékeinek piacra vitele érdekében, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal kiállított 2023-1.1.3-STARTUP-2023-00001 azonosítószámú Támogatói okirat alapján, mely a VIRTUS – védelmi innovációs venture stúdió című támogatási kérelem alapján került kibocsátásra.
 
A pályázatok benyújthatóak 2024. május 2-től 2024. július 31. napjáig.

Címzetti Felhívás mellékletei

Az inkubációs kérelemhez csatolandó mellékletek:

  • Projekt adatlap nyilatkozattal;
  • Költségvetés sablon;
  • Átláthatósági nyilatkozat;
  • A Startup hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által hitelesített aláírásminta, vagy ezek hitelesített másolata;
  • Nyilatkozat induló vállalkozásnak nyújtott támogatásról;